00:00 a 06:00 MÚSICA
06:00 a 08:00 CONNEXIÓ AMB CATALUNYA RÀDIO
08:00 a 11:00 DE BOCA EN BOCA
12:00 a 12:30 MÚSICA
12:30 a 13:00 INFORMATIUS
13:00 a 14:00 MÚSICA
14:00 a 15:00 CONNEXIÓ AMB CATALUNYA RÀDIO
15:00 a 16:00 MÚSICA
16:00 a 19:00 MÚSICA
19:00 a 19:30 INFORMATIUS
19:30 a 24:00 MÚSICA
00:00 a 06:00 MÚSICA
06:00 a 08:00 CONNEXIÓ AMB CATALUNYA RÀDIO
08:00 a 12:00 DE BOCA EN BOCA
12:00 a 12:30 MÚSICA
12:30 a 13:00 INFORMATIUS
13:00 a 14:00 MÚSICA
14:00 a 15:00 CONNEXIÓ AMB CATALUNYA RÀDIO
15:00 a 16:00 MÚSICA
16:00 a 19:00 MÚSICA
19:00 a 19:30 INFORMATIUS
19:30 a 20:00 MÚSICA
20:00 a 20:30 MÚSICA
20:30 a 24:00 MÚSICA
00:00 a 06:00 MÚSICA
06:00 a 08:00 CONNEXIÓ AMB CATALUNYA RÀDIO
08:00 a 12:00 DE BOCA EN BOCA
12:00 a 12:30 MÚSICA
12:30 a 13:00 INFORMATIUS
13:00 a 14:00 MÚSICA
14:00 a 15:00 CONNEXIÓ AMB CATALUNYA RÀDIO
15:00 a 16:00 MÚSICA
16:00 a 19:00 MÚSICA
19:00 a 19:30 INFORMATIUS
19:30 a 22:00 MÚSICA
22:00 a 23:00 BALADES PER A SORDS
23:00 a 24:00 MÚSICA
00:00 a 06:00 MÚSICA
06:00 a 08:00 CONNEXIÓ AMB CATALUNYA RÀDIO
08:00 a 12:00 DE BOCA EN BOCA
12:00 a 12:30 MÚSICA
12:30 a 13:00 INFORMATIUS
13:00 a 14:00 MÚSICA
14:00 a 15:00 CONNEXIÓ AMB CATALUNYA RÀDIO
15:00 a 16:00 MÚSICA
16:00 a 19:00 MÚSICA
19:00 a 19:30 INFORMATIUS
19:30 a 20:00 MÚSICA
20:00 a 20:30 MÚSICA
20:30 a 24:00 MÚSICA
00:00 a 06:00 MÚSICA
06:00 a 08:00 CONNEXIÓ AMB CATALUNYA RÀDIO
08:00 a 12:00 DE BOCA EN BOCA
12:00 a 12:30 MÚSICA
12:30 a 13:00 INFORMATIUS
13:00 a 14:00 MÚSICA
14:00 a 15:00 CONNEXIÓ AMB CATALUNYA RÀDIO
15:00 a 16:00 MÚSICA
16:00 a 19:00 MÚSICA
19:00 a 19:30 INFORMATIUS
19:30 a 21:00 MÚSICA
21:00 a 22:00 MÚSICA
22:00 a 24:00 MÚSICA
00:00 a 08:30 MÚSICA
08:30 a 9:00 TANCANT EL CERCLE
09:00 a 10:00 GERMANOR
10:00 a 15:30 MÚSICA
15:30 a 16:00 TANCANT EL CERCLE
16:00 a 17:00 GERMANOR
17:00 a 24:00 MÚSICA
00:00 a 10:00 MÚSICA
10:00 a 11:00 ESCOLTANT SARDANES
11:00 a 16:00 MÚSICA
16:00 a 17:00 ESCOLTANT SARDANES
17:00 a 22:00 MÚSICA
22:00 a 23:00 BALADES PER A SORDS
23:00 a 24:00 MÚSICA